ritaleser.com
Fantomsmerte av Thomas Enger
Forfatter: Thomas Enger Utgitt på Gyldendal Norsk Forlag AS 2011 En grusom erkjennelse slår ham. Mange visste om møtet, og flere så ham dra. Altfor mange visste at [sloss]hansken pleide på henge på…