rikavon.co.il
הפרלוד הנצחי של Neon O'Clockworks
התמונות האלו, אשר נוצרו על ידי קבוצת האמנות הקונספטואלית העונה לשם נאון או'קלוקוורקס הופיעו בגליון היפניויקטוריאני של מגזין YASO, המגזין היפני המתפרסם בטוקיו ומתמקד כל שבוע מחדש בנושאים כמו 'בובות'…