rikavon.co.il
Emporioum Galorium – היופי בשימור המת – גולגלות, פוחלצים, חניטות ועוד.
בשנת 2012 אי שם בהרי האלפים נפתח קבר מחדש. בקבר זה לא היה טמון זהב או אבני חן יקרות אלא אוצר טבעי עדין ומורכב, מלא בחוכמה ויופי – שלד זיקית הנפטרה מות טבעי הוצא מהאדמה, ועבר תהליכי נקיון ושימ…