revistajovent.cat
Realitat actual i idees de canvi per una major presència de dones als estudis d’Activitat Física, Educació Física i Esport
Actualment, a les Ciències de la Salut el 69.3% de matrícules són de dones, i a les titulacions tècniques només ho són el 25.5% segons els dades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 20…