revistajovent.cat
Plataforma auditoria ciutadana del deute @auditciutadana
L’octubre de 2011 començava un procés per realitzar una Auditoria Ciutadana del Deute a l’Estat espanyol. Aquest procés naixia a diferents ciutats de l’Estat impulsat per persones provinents del 15…