reliwerk.nl
Religiewetenschappers en theologen: noodzaak voor landelijk platform - Reliwerk
Wat zijn de uitdagingen voor een multireligieus Nederland in een multireligieuze wereld? Waarom zien we nieuwe verschijningsvormen van spiritualiteit? Wat betekent religieus erfgoed voor ons? Wie bepaalt de waarde van een mensenleven? Hoe gaan we om met radicalisering? Hoe kunnen docenten en onderzoekers een rol spelen bij het beantwoorden van deze vragen? Dit is slechts [&hellip