rearviewreviews.com
AJPW Champion Carnival 2018: Recommended Matches ⋆ Rear View Reviews
AJPW Champion Carnival Recommended Matches: Chronological: Shingo Takagi vs. Kento Miyahara (April 7) ***3/4 Jun Akiyama vs. KAI (April 10) ***3/4 Yuji Hino vs. Shingo Takagi (April 15) **** Suwama vs. Jun Akiyama (April 15) ***3/4 Shuji Ishikawa vs. Naoya Nomura (April 16) ***3/4 Ryouji Sai vs. Yuji Hino (April 18) ***1/2 …