raspberry.cat
Buscador de Pokémons amb Raspberry Pi Zero
Adafruit com sempre, ens mostra un nou invent per aprofitar el nostre Raspberry Pi Zero . Aquest aparell es conecta de forma NO-OFICIAL a la APi de Pokémon Go, per comunicar-nos si tenim aprop algu…