raspberry.cat
Converteix el Raspberry Pi en un Google Cloud Print Server
A HowToGeek, ens ofereixen un manual, per ensenyar-nos a configurar el nostre Raspberry Pi per poder-lo usar amb la xarxa de Google Cloud Print Server. Només necessitareu aquests “components&…