raspberry.cat
Comparativa de 5 sistemes operatius per a Raspberry Pi
Techradar ha fet una gran comparativa dels següents 5 sistemes operatius: Raspbian Risc OS Plan 9 Android ArchLinux i per a comparar-los, han comprovat totes aquestes opcions amb cadascun d’e…