rakkenes.com
Markus Hoffman -- En Bad Ass Fluebinder fra Uppsala i Sverige
Markus Hoffman er en av de stigende stjernene på den svenske fluebinderhimmelen. I dette intervjuet avslører han sine favorittmønstre for et effektivt sommerfiske etter ørret, harr og røye.