rakkenes.com
Fluebindere for Blå Kors - En fiskeflue for en god jul - Fly fishing and fly tying
Fluebindere for Blå Kors kjører også i år i gang en auksjon for barn som trenger en ekstra oppmuntring i julen. Pengene går uavkortet til Blå Kors og aksjonen minJul i Oslo.