radiocluj.ro
210 elevi beneficiază de programul ”Școală după școală”
În scopul prevenirii abandonului școlar și ameliorării performanțelor școlare ale copiilor care provin din familii marginalizate și expuse riscului excluziunii sociale, a fost aprobat Programul “Șc…