radio-alternator.com
2015-06-25 Bass Me In presents footwork/juke vs slow/fast
Kolejny podcast Bass Me In będzie poświęcony w całości bardziej zeuropeizowanej wersji footworka. Zaczniemy od tempa 160 bpm by stopniowo je podkręcać w kierunku 175 bpmów. Tracklistę zasilą rodzim…