quickpconline.com
SPECviewperf 13 ออกเวอร์ชันสำหรับ Linux
ไม่เคยคิดเหมือนกันครับว่าจะได้เห็นซอฟต์แวร์ SPECviewperf ที่เป็นเวอร์ชันสำหรับลินุกซ์ออกมาแบบนี้ แต่เมื่อออกมาแล้วก็ถือเป็นเรื่องที่ดีครับ ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าระบบปฏิบัติการอย่างลินุกซ์นั…