quickpconline.com
GIMP 2.10.10 เวอร์ชันใหม่ เพิ่มความเร็ว ปรับปรุงเครื่องมือ และการลงสีที่ฉลาดขึ้น
GIMP โปรแกรมแต่งภาพแบบโอเพ่นซอร์สได้ถึงเวลาในการอัปเดตอีกครั้ง จากเวอร์ชัน 2.10.8 เป็น 2.10.10 แม้ตัวเลขเวอร์ชันจะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย แต่แท้จริงแล้วคุณสมบัติในเวอร์ชันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม…