quickpconline.com
DaVinci Resolve 15 ที่สุดของโปรแกรมตัดต่อวิดีโอแบบฟรีแวร์ (Free Video Editing)
ในที่สุด DaVinci Resolve 15 โปรแกรมตัดต่อวิดีโอแบบฟรีแวร์ที่ดีที่สุดโปรแกรมหนึ่งของโลกก็ออกเวอร์ชันจริงมาให้พวกเราได้ใช้งานกันแล้วครับ หลังจากที่อยู่ในสถานะ Beta มาเป็นเวลา 5-6 เดือนเห็นจะได้ DaVin…