quickpconline.com
ดีแทคจับมือพันธมิตร สร้างแพลตฟอร์มการใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครบวงจร ช่วยลดมลพิษ ดันไทยก้าวสู่การเป็นฮับ EV Value Chain
ดีแทคขยายธุรกิจสู่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle Connectivity Platform) หรือ EV ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลพิษ ฝุ่นควันบนท้องถนน ดีแทคเป็นบริษัทโ…