quickpconline.com
AIS ZEED จับมือ MEGA Esports จัดลีกอีสปอร์ตระดับมหาวิทยาลัย ส่งเสริมสกิลคนรุ่นใหม่ สานฝันสู่มืออาชีพระดับโลก
AIS ZEED ผู้นำเครือข่ายและบริการดิจิทัลที่ครองใจวัยรุ่นยุค Millennials มุ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์กลุ่มวัยรุ่นในทุกด้าน รวมถึงนำศักยภาพเครือข่ายมือถือและเน็ตบ้านที่ดีที่สุดมาสนับสนุนทักษะความสามารถด้านกีฬ…