quickpconline.com
3DMark เพิ่มการทดสอบประสิทธิภาพด้าน DLSS สำหรับกราฟิกการ์ด RTX Series
UL Benchmark เพิ่มการทดสอบคุณสมบัติ DLSS (Deep Learning Super Sampling) ลงใน 3DMark แล้ว สำหรับคนที่ซื้อ 3DMark ไปก่อนวันที่ 8 มกราคม 2019 จะไม่สามารถเปิดใช้คุณสมบัตินี้ได้ เว้นแต่จะสั่งซื้อ Port R…