quickpconline.com
GPU-Z v2.16 อัปเดตล่าสุด เผยข้อมูล RTX 2060 มี CUDA 1920 คอร์ และหน่วยความจำ 6GB (GDDR6)
ข้อมูลของ GPU-Z ในเบื้องต้นระบุว่า RTX 2060 นี้จะมีจำนวน CUDA Core จำนวน 1920 คอร์ มี Tensor Core จำนวน 240 คอร์ และมี RT Core จำนวน 30 คอร์ มาพร้อมกับหน่วยความจำ GDDR6 ขนาด 6GB และทาง Techpowerup …