quickpconline.com
ลือ เมนบอร์ด AM4 ชิปเซต 300 Series บางรุ่นอาจจะไม่รองรับ Zen 2 (Ryzen เจนฯ 3)
TechPowerUp รายงานว่าเมนบอร์ดซ็อกเก็ต AM4 ของ MSI ที่ใช้ชิปเซต 300 Series อาจจะไม่รองรับ Zen 2 (Ryzen เจนฯ 3) ในข่าวนี้อ้างถึงข้่อมูลอีเมลของผู้ใช้จากเว็บไซต์ reddit.com ที่สอบถามไปยังฝ่ายซัพพอร์ตข…