qnhe.no
Publications
Project reports and publications Damsa, C. & de Lange, T. (2019) “Studentsentrerte perspektiver og tiltak i høyere utdanning. Et forskningsbasert innspill til kvalitetsarbeid i prak…