qadaya.info
مسلسل الإخفاق في ترشيد ملف الموارد البشرية بنيابة مراكش 2013 ـ 2014 - - قضايا مراكش -
النقابة الوطنية للتعليم – ف د ش – مراكش - ملف الموارد البشرية ملف معقد يحتاج تدبيره إلى ربط الوظائف بالكفايات وتطوير وصقل مؤهلات من تُسند إليهم مهمة