qadaya.info
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش تطالب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش بتوضيحات حول الدعــم المالــي لبعــض جمعيــات المجتمـع المدنــي برســم سنة 2013 - - قضايا مراكش -
قضايا مراكش - توصلت قضايا مراكش بطلب وضعته الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش بمكتب رئيسة المجلس الجماعي تطالبها من خلاله بتوضيحــات حول