purplepicks.net
3121 (2006)
Met een op Willy Wonka geïnspireerde actie, werd het album 3121 een behoorlijk succes bij uitkomst. Hoe houdt het elf jaar later stand? het Purple Picks-team gaat weer eens kritisch (herbe)luistere…