pumpdee.com
เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ขาย ซ่อมด่วน โทรเลย 089-092-6699
ขายซ่อม เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ใช้เครื่องยนต์ดีเซลหรือไฟฟ้า ประกอบบนแท่นลากจูงและฐานสกีใช้ ปั๊มน้ำจากต่างประเทศ สำหรับงานชลประทาน เกษตรกรรม โทร 089-092-6699