psychowiedza.com
Schemat Opuszczenia – przykłady z życia
Opuszczenie/Niestabilność więzi to schemat mówiący, że bliskie mi osoby porzucą mnie. To główny schemat w osobowości borderline. Poznaj przykłady...