proudweirdo.nl
Privacyverklaring
De regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hierin is vastgelegd dat je persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze moet verwerken. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ben ik als blogger verplicht om een privacyverklaring te