prostitution-cro-slo.com
Izdana knjiga "Prostitution in Croatia and Slovenia: Sex Workers’ Experiences"
Institut za društvene znanosti Ivo Pilar (Zagreb) i Mirovni institut (Ljubljana) izdali su knjigu Prostitution in Croatia and Slovenia: Sex Workers’ Experiences (ur. Ivana Radačić i Mojca Pajnik). Knjiga tematizira sličnosti i razlike u politikama i praksama prostitucije u dvije post-socijalističke države u kojima je prostitucija tabuizirana i marginalizirana tema, kako u javnom diskursu, tako i