projectenop.eu
Opschaling productie mierenzuur uit CO2 
Zes partijen, (TNO, CE Delft, Coval Energy, TU Delft, Team FAST en Mestverwerking Friesland) gaan zich in een consortium bezighouden met het op grote schaal omzetten van CO2 in mierenzuur (CHOOH) met behulp van duurzaam opgewekte elektriciteit. Het project draagt de naam ‘Power-2-FA: Direct electrochemical conversion of CO2 to formic acid’. Mierenzuur is onder meer bruikbaar