proiectare-drumuri.ro
HOTĂRÂRE nr. 28 din 9 ianuarie 2008
HOTĂRÂRE nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a dev…