programlamadersleri.com
Java – Sayı Tek Mi? Çift Mi?
Kullanıcıdan sayıyı aldıktan sonra sayının modunu alıp kalan değere bakarak if else ile tek veya çift olduğunu ekrana yazdırıyoruz. package hafta2; import java.util.*; public class Hafta2 { public …