proelasi.org
Νέες στολές παραλλαγής για τους στρατιώτες της Αυστρίας
Τον Μάρτιο του 2019, οι στρατιώτες του αυστριακού Στρατού παρέλαβαν τις πρώτες στολές παραλλαγής. Από τη δεκαετία του 1970, η βασική υπηρεσιακή στολή εκστρατείας του αυστριακού Στρατού ήταν χρώματο…