produktivnost.si
Ne morem razumeti - Inštitut za produktivnost
Slovenski delavci so preobremenjeni in bistveno bolj pod stresom kot delavci v Evropi¸.