primealpha.co.il
האם בחורות מעדיפות גברים גבוהים
האם גבר נמוך עלול להרתיע בנות? האם גבר נמוך יכול לצאת עם בחורה גבוהה ממנו? למה בנות אוהבות בנים גבוהים? האם בחורה תמיד תעדיף גבר גבוה? עד כמה הגובה חשוב? הרבה גברים מתחבטים בשאלות אלה, והן עולות מד…