prelc.si
Odstrani povezave iz stranske admin vrstice - Marko Prelec
V WordPressu najdemo nekaj funkcij, ki niso več uporabne. Ena od teh funkcij so povezave, ki jo lahko odstranimo s parimi vrsticami kode.