prectizame.cz
Žert
Román oscilující mezi tragédií a drsnou fraškou. Mnohovrstevnaté dílo může být vnímáno jako dobové svědectví i psychologický náhled do nitra postav. Román se vyznačuje mozaikovitě roztříštěným příb…