prectizame.cz
Žalář nejtemnější
Psychologický román s realistickými a naturalistickými prvky popisující psychický vývoj člověka pod tíhou fyzického handicapu. Příběh chorobné žárlivosti, psychického úpadku a tíživé vnitřní nejist…