prectizame.cz
Vesnický román
První dílo ze série tzv. podještědských románů Karoliny Světlé. Příběh z názorově konzervativního a myšlenkově uzavřeného vesnického prostředí s náznaky počínající emancipace žen. Střet víry, svobo…