prectizame.cz
Tři legendy o krucifixu
Zachycení člověka v mezní situaci, v okamžiku smrti. „Legendy“, ve kterých se však hlavní postavy nestávají mučedníky. Motivy lidského spasení v příbězích, ve kterých je nadpřirozeno zcela běžnou v…