prectizame.cz
Stříbrný vítr
Výrazně lyrizovaný román se znaky impresionismu. „Stříbrný vítr“ jako symbol věčně se probouzející naděje, radosti ze života a víry v něj. Příběh přerodu malého chlapce v mladého muže. Boj re…