prectizame.cz
Skaláci
Historický román z dob poddanství a robotování zachycuje velké selské povstání v Čechách z roku 1775. Střet prostého a utlačovaného lidu s bezohlednou a krutou šlechtou. Burcování vlasteneckých nál…