prectizame.cz
Santa Lucia
Naturalisticko-realistický román se sestupnou tendencí příběhu a tragickým koncem zachycuje úpadek lidského jedince. Rozsáhlé popisy prostředí Prahy a „barevné vidění“ jsou projevem rea…