prectizame.cz
Romance pro křídlovku
Láska a smrt, štěstí a smutek. Poema přecházející ve filozofické otázky týkající se lidského života viděného jako „dar nad lidské síly“. Láska dvou mladých lidí v marném boji s neovlivnitelnými udá…