prectizame.cz
Proměna
Jedno z nejznámějších děl Franze Kafky je příkladnou ukázkou autorova předznamenání nástupu literatury existenciálního proudu. Rozsahem nevelká novela je založena na mísení prvků absurdity a grotes…