prectizame.cz
Newtonův mozek
Arbesovo romaneto oscilující na pomezí romantismu a realismu. Dílo s atmosférou nadpřirozena a záhad se závěrečným logickým vysvětlením všech neuvěřitelných událostí. Ostrá kritika válek a upozorňo…