prectizame.cz
Markéta Lazarová
Baladicky laděná románová kronika Vladislava Vančury je mimo jiné charakteristická svým ojedinělým jazykovým rázem. Prolínání běžných slov, archaismů a výrazů knižních v díle se středověkým námětem…