prectizame.cz
Kytice
Sbírka 13 baladických básní, kterou již nelze označit jinak než jako českou klasiku. S výjimkou balady Záhořovo lože jsou hlavními hrdinkami příběhů vždy ženy. Sbírka je taktéž silně ovlivněná lido…