prectizame.cz
Král Lávra
Alegorická a satirická báseň vyobrazující absolutistického panovníka, jehož neomezené vládě a rozmarům se musí prostý lid mlčky podrobit. V době svého vzniku dílo čtenáři velmi ceněné, oficiální kr…